Sehatra Iombonana hoan'ny Fananan-tany, faly mandray anao!!
Sehatra Iombonana hoan'ny FananantanySehatra Iombonana hoan'ny FananantanySehatra Iombonana hoan'ny Fananantany
+261 34 13 471 71
contact@sif-mada.org
141, Rue Rainandriamampandry , Faravohitra

Membership Corner

logo_fifata
FIFATA

FIKAMBANANA FAMPIVOARANA NY TANTSAHA

: 1126 D 69 Tsivatrinikamo, Route de Betafo, PK 13 - ANTSIRABE (110)
: +261 20 44 916 08
: fi.fa.ta@moov.mg
: www.fifata.org
fvtm
FVTM

FEDERASIONAN'NY VEHIVAVY TANTSAHA ETO MADAGASIKARA

: Ex-Bâtiment Hydraulique Nanisana - Antananarivo 101
: +261 34 19 210 06
: fvtm.national@gmail.com
Réseau SOA
RESEAU SOA

Réseau syndicat des organisations agricoles

: Lot IIN 94 AE Analamahitsy - Antananarivo 101
: +261 34 29 795 50
: reseausoa@orange.mg